Total In Support

"Total in Support is een goede club mensen"

- Ted Noten: vrij vormgever

"Total in Support removes the stress so we can focus on what we love: making music"

- Geoffrey Lagadec: muzikant (Jaya the Cat)

"They introduced me to the Dutch- Japanese Trade agreement, which made it possible for me to move to the Netherlands"

Yutaka Endo - Creative producer

"Total in Support were able to write up a wonderful business plan and assisted me with setting up my business."

Cory Osborn - Illustrator and webdesigner

Total Consultancy Support

Total Consultancy Support 

Total Consultancy Support is de management adviesafdeling van Total in Support. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd op het gebied van het cultureel ondernemerschap waarbij continuïteit, winst en groei hoog in het vaandel staan. Onze clienten bestaan uit startende ondernemers die in eerste instantie veel praktische ondersteuning nodig hebben tot grotere instellingen die beleidsplannen en begrotingen door ons laten opstellen en een sparringpartner zoeken op strategisch niveau.  

 

Gespecialiseerd in: 

Het opzetten en faciliteren van een (eenvoudige) projectadministratie. 

Het registreren en administreren van uren en inkoop derden per order. Periodieke bespreking met betrekking tot het budget en de realisatie van opdrachten.  

Prognoses en liquiditeitsbegrotingen. 

 

Klik hier voor een overzicht van onze producten 

 

Maak een vrijblijvende afspraak met Total Consultancy Support 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief april 2016

 

De nieuwsbrief van Total in Support staat online. Lees onder andere over de Var verklaring die per 1 mei vervangen zal worden door de modelovereenkomsten. Een belangrijke wijziging is dat ook opdrachtgevers risico gaan lopen. In de nieuwe systematiek moeten ook zij beoordelen of terecht wordt uitgegaan van geen dienstbetrekking. Hierdoor kunnen zij niet meer de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid afschuiven op ZZP'ers, die vaak in een kwetsbare positie zitten.

 

Frank Schouten belicht in de nieuwsbrief de gevolgen van de afschaffing van de VAR en bespreekt onder andere de gevolgen voor de artiestenregeling, de wet aanpak schijnconstructies en het gewijzigde beleid bij aangifteverzuimen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Lees de volledige nieuwsbrief hier

Read our English newsletter here

read more

full blog

 
 

Total in Support bv

Sumatrakade 1537

1019 RS Amsterdam

ask@totalinsupport.com

Tel: +31(0)20 420 59 99

Fax: +31(0)20 420 07 06

algemene voorwaarden

cultural dedication